Verlenging plusgroep onder- en middenbouw basisschool Mei 2022 tot aan de zomervakantie

De plusgroep voor (hoog)begaafde kinderen in de onder- en middenbouw van de basisschool op donderdagmiddag is wegens succes verlengd tot de start van de zomervakantie. Er is nog plaats voor drie extra kinderen.

Veel (hoog)begaafde kinderen voelen zich een buitenstaander op school. Het kost ze moeite om aansluiting te vinden bij klasgenootjes. Soms vinden ze vriendjes in hogere groepen, wat uitkomst kan bieden in de pauzes en na schooltijd. Het ligt echter niet voor de hand dat jouw kind spontaan contact opneemt met een ouder kind. Ieder kind heeft er behoefte aan om met kinderen samen te werken en spelen, met wie ze een klik hebben, die aan een half woord genoeg hebben en die hun grapjes begrijpen.

De plusgroepjes binnen ‘De Toren van Abel’ kunnen hierbij uitkomst bieden. In een groepje van maximaal 6 kinderen worden er allerlei leuke, creatieve, uitdagende en gezellige activiteiten ondernomen. Aandacht wordt besteed aan het leren leren, samenwerken, omgaan met kritiek, het durven aangaan van uitdagingen en het durven maken van fouten. Een fijne manier om aansluiting te vinden met ontwikkelingsgelijken.

Er kunnen nog drie kinderen aansluiten!!

10 bijeenkomsten van 2 uur

Ingangsdatum: 19 mei 2022

Tijd: van 15:00 tot 17:00 uur

Kosten: 350 euro