Door alle activiteiten heen worden de kinderen begeleid op het gebied van sociale vaardigheid, faalangst, mindset en weerbaarheid. Het doel hierbij is om de kinderen houvast te bieden en ze de kans te geven tot een gelukkig persoon uit te groeien, die kan functioneren op het juiste ontwikkelingsniveau.

Er zijn groepen voor:

Peuters 3+

Deze groep bestaat uit maximaal 4 kinderen en vindt een maal per week op de ochtend plaats van 10.00 tot 11.30 uur. De begeleiding van de kinderen is gericht op de specifieke ontwikkeling van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. (6 bijeenkomsten van 1,5 uur plaats).

Kleuters (4 tot 6 jaar)

Deze groep bestaat uit maximaal 5 kinderen (6 bijeenkomsten van anderhalf uur).

Kinderen in de middenbouw van de basisschool (6 tot 8 jaar)

Deze groep bestaat uit maximaal 6 kinderen (10 bijeenkomsten van 2 uur).

Kinderen in de bovenbouw van de basisschool (9 tot 12 jaar).

De groepsgrootte is maximaal 6 kinderen (10 bijeenkomsten van 2 uur)

De deelname aan een van de groepen wordt altijd voorafgegaan door een intake en afgesloten met een evaluatie. 

Ik wil mijn kind graag aanmelden voor een plusklas »