Begeleidingspraktijk ‘De Toren van Abel’ is toegelaten tot de raamovereenkomst van de gemeenten Zutphen, Apeldoorn, Brummen, Lochem en Voorst.

Indien u woonachtig bent in een van bovenstaande gemeenten kan de begeleiding van uw hoogbegaafde kind na verwijzing door de gemeente (jeugdconsulent) of de huisarts gedeeltelijk worden vergoed.

Hieronder vindt u een overzicht van de door De Toren van Abel gehanteerde prijzen:

  • Oriënterend gesprek: € 40,- (als begeleiding hierna start gratis)
  • Individuele begeleiding/coaching: € 80,- per uur
  • Verslag coachingstraject € 80,-
  • Plusgroep Onderbouw/Midden-Bovenbouw (10 bijeenkomsten van 2 uur) € 350,-
  • Traject executieve functies (6 bijeenkomsten van 1 uur + intake, afname vragenlijsten en evaluatie) € 490,-
  • Oudercursus (3 bijeenkomsten van 2 uur) € 100,- per persoon, € 150,- per stel
  • Adviesgesprek leerkracht/leraar: € 80,-
  • Cursus ‘snel leren is leuk leren’: individueel € 60,- per bijeenkomst; groep vanaf 2 leerlingen: € 40,- per bijeenkomst
  • Cursus ‘op weg naar de brugklas’: individueel € 60,- per bijeenkomst; groep vanaf 2 leerlingen: € 40,- per bijeenkomst