Veel hoogbegaafde kinderen ervaren problemen thuis en op school. Al jong hebben ze het idee dat ze ‘anders’ zijn. In zo’n geval is het prettig om persoonlijke begeleiding te ontvangen. Uitleg over wat hoogbegaafdheid inhoudt en het uitwisselen van gedachten over wat dit voor het kind zelf betekent kunnen het kind helpen om beter inzicht en begrip te krijgen.

Tijdens sessies van een uur, waarin praktijk steeds afgewisseld wordt met het creatief en praktisch bezig zijn, wordt aan bovenstaande punten gewerkt. Bij veel hoogbegaafde kinderen is er sprake van een zogenaamde “fixed mindset”, waarbij kinderen hun eigen intelligentie als een star, vaststaand gegeven zien. Dit kan ervoor zorgen dat ze weinig risico’s durven nemen en geen fouten durven te maken. Een doel kan dan zijn om in bepaalde situaties ook een zogenaamde “growth mindset” te ontwikkelen, waardoor ze weer durf krijgen om te leren.  Mijn uitgangspunt hierbij is altijd dat ieder kind moet kunnen presteren op het niveau dat bij zijn intelligentie past.

Bij de start van de begeleiding onderzoek ik de executieve functies, belangrijke vaardigheden die noodzakelijk zijn om goed te kunnen functioneren op school en thuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kunnen opstarten van een taak, het kunnen plannen en organiseren en het even kunnen uitstellen van een reactie. Met behulp van vragenlijsten voor ouder/verzorger, leerkracht en kind wordt gekeken of er aandacht besteed moet worden aan bepaalde functies.

Voor kinderen die naar het middelbaar onderwijs gaan of die in de onderbouw hiervan zitten, kan specifiek gewerkt worden aan studievaardigheden als mindmappen, woordjes stampen en snellezen.

Ik wil graag individuele begeleiding aanvragen »