“Ik vind het belangrijk om er oog voor te hebben dat (hoog)begaafde kinderen niet alleen op een andere wijze denken dan andere kinderen, maar dat zij vaak ook op een andere manier in de wereld staan.”
(Constance Zijderhand-Abelsma)