Voor ouders

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we samen vast wat uw wensen en die van uw kind zijn. Tijdens het gesprek kiezen we de passende ondersteuning. Wij onderzoeken ook de mogelijkheden voor vergoeding van de kosten. Als besloten wordt om tot begeleiding over te gaan wordt er een afspraak gemaakt voor een uitgebreid intakegesprek.

U kunt een afspraak maken door de onderstaande link naar het aanmeldformulier te volgen en een keuze te maken.

Ik wil graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek »

Intakegesprek

Tijdens de intake wordt dieper ingegaan op de hulpvraag die we in het kennismakingsgesprek hebben gedefinieerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de antwoorden op vragen uit vragenlijsten die door de ouders, door het kind en door de leerkracht zijn ingevuld.

U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek door de onderstaande link naar het aanmeldformulier te volgen en een keuze te maken.

Ik wil graag een afspraak voor een intakegesprek »

Individuele begeleiding

Veel hoogbegaafde kinderen ervaren problemen thuis en op school. Al jong hebben ze het idee dat ze ‘anders’ zijn. In zo’n geval is het prettig om persoonlijke begeleiding te ontvangen. 

Meer informatie »

Traject executieve functies voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs

Veel kinderen in de bovenbouw van de basisschool en in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs hebben problemen met het plannen en organiseren van hun werk. Dit heeft vaak te maken met het niet goed ontwikkeld zijn van hun zogenaamde executieve functies. In dit traject kijken we naar de oorzaken van hun problemen en naar manieren om ermee om te gaan.

Meer informatie »

Plusklassen

Binnen de plusklassen voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, die ingedeeld zijn op leeftijd, kunnen de kinderen ontwikkelingsgelijken ontmoeten. Aan de hand van allerlei creatieve activiteiten en activiteiten waarbij het ontdekken voorop staat, worden ze aangezet om samen te werken en kunnen ze een beeld vormen van wat hoogbegaafdheid eigenlijk inhoudt.

Meer informatie »

Adviesgesprekken

Hoogbegaafdheid speelt niet alleen thuis een rol, maar natuurlijk ook op school. Ik vind het daarom heel belangrijk om goed af te stemmen tussen de ouders/verzorgers en de leerkrachten. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat een kind zich op school dusdanig aangepast heeft dat het helemaal niet opvalt. Dit is zeker het geval als het kind op school gemiddeld presteert. Het kan dan echter wel zo zijn dat het kind thuis enorme driftbuien heeft omdat het op school niet genoeg wordt uitgedaagd. Een gesprek op school of in de praktijkruimte, waarbij zowel de ouders als de leerkracht aanwezig zijn kan dan heel nuttig zijn. 

Meer informatie »

Oudercursus

In de oudercursus wordt uitgelegd wat hoogbegaafdheid is en hoe je er als ouder mee kunt omgaan.

Meer informatie »

Voor scholen

Ouderavond

Het onderwerp ‘hoogbegaafdheid’ staat erg in de belangstelling. Dit roept vaak vragen op bij ouders. Tijdens een interactieve bijeenkomst worden ouders geïnformeerd over dit onderwerp en krijgen ze de kans om actief met materialen voor (hoog)begaafde kinderen kennis te maken.

Ik wil graag een offerte aanvragen »

Begeleiding en advisering van leerkrachten

Het is niet altijd makkelijk om (hoog)begaafde kinderen in de klas te herkennen en om ze vervolgens goed te begeleiden. Dit vereist specifieke kennis en leerkrachtvaardigheden. Aan de hand van adviesgesprekken kunnen individuele leerkrachten op school begeleid worden.

Ik wil graag een offerte aanvragen »

Observatie in de klas

Om een goed beeld te krijgen van het functioneren van een kind op school kan het zinvol zijn klassenobservaties uit te voeren. 

Ik wil graag een offerte aanvragen »

Sluit Menu