Adviesgesprekken met ouders en  leerkrachten / leraren samen

(Hoog)begaafdheid speelt niet alleen een rol thuis, maar zeker ook op school. Het komt regelmatig voor dat een kind op school heel ander gedrag laat zien dan thuis. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een kind zich op school dusdanig heeft aangepast aan het gemiddelde niveau dat hij of zij in de klas totaal niet opvalt. Thuis kan er dan echter sprake zijn van driftbuien en dwars gedrag omdat het kind gedurende de schooldag niet voldoende is uitgedaagd. Ik vind het daarom van heel groot belang om de school bij de begeleiding van uw kind te betrekken. Voor een dergelijk adviesgesprek wordt 60 euro in rekening gebracht.

Ik wil graag een adviesgesprek aanvragen »