“Binnen de praktijk “de Toren van Abel” begeleid ik (hoog)begaafde kinderen en jongeren. Er is bij hen vaak sprake van een grote leerhonger.”

Binnen mijn Zutphense begeleidingspraktijk “de Toren van Abel” begeleid ik (hoog)begaafde kinderen en jongeren. Door hun hoge intelligentie is er bij deze kinderen vaak sprake van een grote leerhonger. Ze zijn gemotiveerd om te leren en kunnen ook goed ‘out of the box’ denken. Ons schoolsysteem lijkt vooral gericht te zijn op de gemiddelde leerling. Hierdoor komen deze kinderen vaak niet aan hun trekken op school, wat kan leiden tot verveling en demotivatie. In het kader van de wet ‘passend onderwijs’ zijn veel scholen de laatste jaren gelukkig wel heel hard bezig geweest om ook deze kinderen het onderwijsaanbod te geven dat ze verdienen.

Ik vind het belangrijk er oog voor te hebben dat deze kinderen niet alleen op een andere wijze denken dan andere kinderen, maar dat zij vaak ook op een andere manier in de wereld staan.

Er is een aantal kenmerken van (hoog)begaafde kinderen te noemen dat dit illustreert. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan het (te) hoog leggen van de lat, wat tot faalangst kan leiden.

Individuele begeleiding in De Toren van Abel

Als tweede kenmerk wil ik een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel noemen. Hoogbegaafde kinderen kunnen erg rigide zijn, wat maakt dat heel wat gedragingen van hoogbegaafde kinderen als autistische trekken kunnen worden geïnterpreteerd. Daarnaast zijn veel hoogbegaafde kinderen erg gevoelig.

Die gevoeligheid kan zich op heel verschillende manieren manifesteren, maar leidt vaak tot angstig gedrag. Het maakt dat hoogbegaafde kinderen vaak veel banger en ongeruster zijn dan hun klas- of leeftijdsgenoten. Als laatste kenmerk wil ik hun kritische instelling noemen.

Deze kritische instelling wordt nogal eens als pijnlijk en ongepast ervaren. Dit kan vooral leiden tot vervelende confrontaties met leerkrachten, die uiteindelijk wel het laatste woord hebben.

Naast het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen besteed ik ook aandacht aan het informeren, adviseren en begeleiden van ouders en leerkrachten.

Aangezien de kinderen een groot deel van hun tijd thuis of op school doorbrengen is het van groot belang dat zij op deze plekken op de juiste manier benaderd worden.

 Met praktische adviezen probeer ik de mensen in de directe omgeving van de kinderen van dienst te zijn.

Gezien het grote belang van het kunnen omgaan met ontwikkelingsgelijken begeleid ik zogenaamde ‘peergroups’, groepen van ontwikkelingsgelijken, waarin (hoog)begaafde kinderen met elkaar creatief bezig kunnen zijn, samen kunnen redeneren en ontdekken, samen kunnen spelen en waarin ze kortom ongedwongen zichzelf kunnen zijn.

Zelf een (prenten)boek maken