Wie we zijn

Ons webadres is: https://detorenvanabel.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en gebruiken

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR)

Wij juichen het van harte toe dat de Europese Unie en de Nederlandse regering de bescherming van burgers en hun persoonlijke informatie op het web serieus neemt. Wij vinden zelfs dat de bescherming voor het gebruik van persoonsgegevens en het verspreiden van die gegevens nog niet ver genoeg gaat. Het web is nog steeds een omgeving waarin het voor kwaadwillenden vrij eenvoudig is anderen te benadelen en te beschadigen. De AVG en GDPR zijn wat ons betreft slechts het begin van een ontwikkeling naar een veiliger internet.

Wij doen er intussen alles aan om de gegevens van onze relaties te beschermen. Daarom verzamelen wij niet meer informatie dan nodig is voor het uitvoeren van onze begeleidingspraktijk. Wij bewaren die informatie alleen voor de duur van de begeleiding, of cursus en wij nemen alle mogelijk maatregelen om het voorkomen van datalekken en het ongewild verspreiden van die informatie te voorkomen.

Commentaren

Wij hebben de standaard mogelijkheid commentaren bij de berichten te plaatsen uitgeschakeld. Er worden dus geen gegevens verzameld die verband houden met de identiteit van de personen die een commentaar achterlaten.

Media

Bezoekers van de website kunnen geen media uploaden. Er worden dus geen technische- en persoonsgegevens verzameld die verbonden kunnen zijn met beeldmateriaal van bezoekers.

Contactformulieren

Wij gebruiken contactformulieren om:

  1. personen en organisaties de gelegenheid te geven contact met ons op te nemen
  2. personen de gelegenheid te geven zich in te schrijven voor contact, een adviesgesprek, begeleidingstraject, of cursus.

De gegevens die via de contactformulieren aan ons worden toegezonden bevatten alleen de informatie die nodig is om a. de persoon, of organisatie te bereiken en b. de persoon te registreren als (potentiële) client, groepsdeelnemer, of cursist.

De verzamelde informatie wordt te allen tijde aan de persoon in kwestie ter inzage gegeven en wordt alleen bewaard voor de duur van de dienstverlening. Wij vragen de personen of zij op de hoogte willen worden gehouden van nieuwe cursussen en workshops en bewaren uitsluitend het e-mailadres van de personen die daartoe toestemming hebben gegeven.

De contactformulieren zelf bevatten de optie om goedkeuring te verlenen de informatie die wordt ingevuld voor het bovengenoemde doel te gebruiken. De contactformulieren bevatten ook een link naar deze pagina.

Cookies

Aangezien er geen commentaren worden toegelaten, worden er geen cookies gebruikt die gerelateerd zijn aan het plaatsen van commentaren.

Wij gebruiken geen cookies om informatie vast te houden, of te analyseren. Het is niet nodig ingelogd te zijn in een ander WordPress-account om deze site te kunnen bekijken. Inloggen in de beheeromgeving van deze site is niet mogelijk, anders dan door ons zelf.

Inhoud uit andere websites

Wij plaatsen wel links naar andere websites (bijvoorbeeld een webshop, of sociale), maar plaatsen geen ingebedde inhoud in deze website. Er wordt daarom geen informatie verzameld die gerelateerd is aan het bekijken van dergelijke inhoud. Als bezoekers een link naar een andere website volgen, dan vallen zij daarmee buiten het privacybeleid van deze website.

Analytische gegevens

Deze website is ontwikkeld in WordPress. Binnen onze WordPress-omgeving worden bezoekersstatistieken verzameld door de plugin ‘Jetpack’. Deze gegevens zijn anoniem. De site is ook gekoppeld aan Google Analytics om de prestatie van de site en het effect van informatiecampagnes via de sociale media te meten. Van de door Google verzamelde bezoekersstatistieken zien wij alleen de eindresultaten, dus de statistieken met betrekking tot het aantal bezoekers. Er worden door ons geen IP-adressen ingezien.

Beveiliging van de beheersomgeving

Veel WordPress website staan ieder moment bloot aan aanvallen van kwaadwillenden. De meest voorkomende vorm van dergelijke aanvallen is de zogenoemde ‘brute-force’ attack waarbij een kwaadwillende probeert in te breken op de beheeromgeving. Als dat lukt kan een kwaadwillende een website in principe kapen en gebruiken voor een ander doel dan het doel waarvoor de site is ontwikkeld. Wij hebben beschermende maatregelen geïnstalleerd. Bij die maatregelen wordt een aanvaller eerst tijdelijk en later permanent uitgesloten. De plugin die voor deze bescherming wordt gebruikt voldoet aan de GDPR.

Hoe wij uw data beschermen

Aangezien wij uitsluitend werken met de minimaal vereiste gegevens en met onze contactpersonen op één op één basis communiceren is het beschermen van uw gegevens eenvoudig. Wij slaan niets online op en wij publiceren geen gegevens van deelnemers aan onze workshops en cursussen. Wij sturen geen e-mailberichten aan groepen contacten met de mailadressen zichtbaar in het adres-, of Cc-veld. Voor een betere bescherming zien wij na de invoering van AVG en GDPR ook af van het sturen van e-mailberichten aan groepen met gebruikmaking van het Bcc-veld.

Wij ontvangen geen data van derden en zijn geen afnemer van adressenbestanden die door derden worden geleverd.

Wij verzenden geen nieuwsbrieven en sturen geen wervende e-mailberichten op basis van lijsten met e-mailadressen.

Als u vragen heeft oven onze privacy-policy kunt u altijd contact met ons opnemen.