Definitieve start Plusgroep midden- en bovenbouw november 2022

In de week na de herfstvakantie start definitief een plusgroep voor (hoog)begaafde kinderen die in de midden- of bovenbouw van de basisschool zitten. Tien bijeenkomsten van twee uur op de vrijdagmiddag. In groepjes van 5 tot 8 kinderen worden er uitdagende, creatieve activiteiten ondernomen, raadsels opgelost en proefjes gedaan. Tussen de bedrijven wordt er veel gekletst over dingen waar de kinderen thuis of op school mogelijk tegenaan lopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zich anders voelen dan andere kinderen, de aansluiting met vriendjes, het durven vragen van hulp en het fouten (durven) te leren maken. Het contact met ontwikkelingsgelijken is van groot belang voor (hoog)begaafde kinderen.

Tijd: van 15:00 tot 17:00 uur

Kosten: 10 bijeenkomsten voor 350 euro

Startdatum: vrijdag 4 november 2022

NB De praktijk heeft een raamovereenkomst bij de gemeentes Zutphen, Brummen, Voorst, Lochem en Apeldoorn, waardoor in een aantal gevallen bekostiging via de Jeugdwet mogelijk is.

Voor meer informatie: bel of mail even!