Plusgroep midden- en bovenbouw september 2022

In september start er bij voldoende aanmeldingen weer een plusgroep voor (hoog)begaafde kinderen die in de midden- of bovenbouw van de basisschool zitten. Tien bijeenkomsten van twee uur op waarschijnlijk de dinsdag- of donderdagmiddag. In groepjes van 4 tot 6 kinderen worden er uitdagende, creatieve activiteiten ondernomen, raadsels opgelost en proefjes gedaan. Tussen de bedrijven wordt er veel gekletst over dingen waar de kinderen thuis of op school mogelijk tegenaan lopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zich anders voelen dan andere kinderen, de aansluiting met vriendjes, het durven vragen van hulp en het fouten (durven) te leren maken. Het contact met ontwikkelingsgelijken is van groot belang voor (hoog)begaafde kinderen.

Tijd: van 15:00 tot 17:00 uur

Kosten: 10 bijeenkomsten voor 350 euro

Startdatum: dinsdag 13 of donderdag 15 september

NB De praktijk heeft een raamovereenkomst bij de gemeentes Zutphen, Brummen, Voorst, Lochem en Apeldoorn.