Peergroup/plusgroep Kunst

In januari 2020 start een peergroup voor kinderen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. In 6 bijeenkomsten van 2 uur wordt gewerkt aan het zelf maken van een kunstwerk. Naast het zelf creatief bezig zijn samen met ontwikkelingsgelijken wordt er informatie gegeven over hedendaagse kunstenaars. Tijdens de laatste bijeenkomst worden de kunstwerken gepresenteerd aan de ouders/verzorgers.

Kernwoorden: samenwerken, plezier maken, “fouten” durven maken, je eigen sterke punten ontdekken

De cursusdata en tijden worden in onderling overleg vastgesteld. De plusklas gaat door bij aanmelding van ten minste 4 kinderen. Na verwijzing door huisarts of het CJG is een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten mogelijk. Prijs voor 6 bijeenkomsten van 2 uur: 360 euro. Ik wil mij graag aanmelden voor deze plusklas »