Peergroup middenbouw basisschool

Op woensdagmiddag 2 september start een kleinschalige (maximaal 5 kinderen ) plusklas voor (hoog)begaafde kinderen die in de midden- of bovenbouwgroepen zitten van de basisschool. Tussentijds instromen is mogelijk.

Kernwoorden:

  • uitdagende opdrachten
  • omgang met ontwikkelingsgelijken
  • persoonlijke aandacht
  • psycho-educatie (hoe werkt het brein, hoe leer ik)
  • sterke en zwakke punten
  • samenwerken
  • creativiteit

Prijs: De begeleiding in de peergroup wordt grotendeels vergoed via de raamovereenkomst met de gemeente. Een verwijzing door de huisarts of het CJG is hiervoor noodzakelijk. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 10 euro per uur.

Ik wil mij graag aanmelden voor deze peergroup »