Hoogbegaafdheid en perfectionisme.

Perfectionisme komt steeds vaker voor bij kinderen en jongeren en vormt een groot risico voor hun ontwikkeling en welbevinden. Zeker bij hoogbegaafden speelt perfectionisme een grote rol. 

Link naar artikel in Trouw